XsDen匿名守則及個人安全建議


 • Admin

  NodeBB系統本身除密碼以外喺database均以明文儲存(包括聊天記錄),大家使用本站各項功能前請衡量自身安全風險。

  匿名係XsDen建站宗旨之一,我個人強烈建議大家使用對於新手簡單易用嘅 tor browser bundle(用tor隱藏ip同時,tor browser可有效隱藏fingerprint)。

  實在唔方便嘅,至少要用VPN(就算唔喺高風險地區買個嚟解鎖區域版權限制都抵),切記唔好喺高風險地區直接連接本站

  大家分享內容鏈接嘅時候儘量避免使用高風險地區嘅來源,請各位Mod留意提醒各位新人,如果多次分享該類鏈接,視爲違反本站匿名守則。如果實在有需要,可以先放入web archive。 • 請大家做好身份隔離,不要透露過多個人信息。 • 諗到順便講一講,習慣所有嘢公開講,而唔好喺咩pm、私信、朋友可見etc噉講。所謂私密信息只係false sense of security。

  所以我係好唔中意喺pm或cdrom睇唔到嘅地方講嘢。一係就公開講,一係就咪講。噉樣自己保持警惕,唔該講嘅就唔好講出口。

  點解我突然講呢樣呢,因為PC壇個dev以私信為證據封鎖咗人,即係佢睇到晒d私信啦。:lomore-brain:

  所以我一開始喺PC壇就設咗只有我關注嘅人先可以畀訊息我,呢度都係噉設。想搵我,我想搵你,都係開post公開講,唔見得光嘅就唔好講。


 • Citi @惠福路人

  @姬嘉鐸我老婆 在 XsDen匿名守則及個人安全建議 裡說:

  以私信為證據封鎖

  咁都得?PC班友唔作反?


登入後回覆
 

相關主題