https://www.youtube.com/watch?v=SCJEb4ZnVng

落街冇錢買麵包 靠賒我又怕被人鬧
肚飢似隻餓貓 料必今晚梗扎炮
皆因肚中飢餓 我裡面似係戰鼓敲
最衰平日結交埋一班損友任性來胡鬧

亞爹勸極我完全唔受教
皆因懶 被趕出校 我嘅頭毛電到似花棚
整得週身衰格絕對唔似男人貌

錢一多週身咬 總之係猛咁使
若冇錢個陣 返家中即刻抄
搵衫當 拎氈賣 更糾黨惹事去打交
更兼好尊車大砲 平素學到品質撈咁攪

我信用已失 又怕難容在世
故此自少應當管教
奉勸人人萬大要關防
免使子女學我咁胡鬧